top of page

Privacy policy 

ARTIS&O draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Via onze website kan u informatie aanvragen.

Bij een informatie aanvraag vraagt ARTIS&O u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • naam

  • voornaam

  • e-mail adres

  • telefoonnummer

 

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens eveneens in te vullen.

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

 

ARTIS&O kan haar Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen.

Wij raden u dan ook aan om de Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: door een e-mail te sturen naar artiseno.be@gmail.com

 

 

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page